2 bacsi

Project Manager in Hanoi, Vietnam

Visit my company website

2Bacsi là website trực thuộc Hi Health Group – Tập đoàn chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe , y tế , tập trung phát triển nền tảng chăm sóc sức khỏe cho mọi người trên toàn thế giới ! . Bạn có thể truy cập website : https://2bacsi.webflow.io hoặc https://2bacsi.com để tìm hiểu thêm về chúng tôi !