Heine Wind

Heine Wind werd in 1963 in Spijkenisse geboren en groeide op in Maasland onder de rook van Rotterdam. Hij volgde het Gymnasium in Schiedam en studeerde aan Nijenrode, toen Hogeschool voor Bedrijfskunde. In een even veelzijdig als onstuimig beroepsleven was hij achtereenvolgens: fabrieksarbeider, privéchauffeur, marktonderzoeker, Randstad-intercedent, directeur bij Oibibio, restauranthouder, communicatieadviseur en freelance managementtrainer en –coach.

Op zoek naar wijsheid verdiepte hij zich tijdens een studiereis naar India, Sri Lanka en Nepal in Bhakti-Yoga. Wat hem typeerde was zijn interesse in spiritualiteit, geschiedenis en het wereldgebeuren. Dat leverde hem niet zelden het stempel van ‘dromer’ of ‘zwever’ op. Idealistisch en maatschappelijk geëngageerd was hij ooit medeoprichter van Oibibio in Amsterdam.

Overtuigd van de werking van alternatieve geneeswijzen, therapieën en behandelmethoden, verbaasde hij zich erover dat die maatschappelijk geen acceptatie kregen. Het verwonderde hem dat mensen zich niet leken te bekommerden om de levensvragen: ‘wie zijn wij’ en ‘wat is de zin van het leven’.

Als communicatieadviseur en managementtrainer viel hem op dat nergens zo slecht werd samengewerkt en gecommuniceerd als juist in de Tweede Kamer. Het hoogste democratische bestuursorgaan van ons land. Het verbijsterde hem dat de ellende en bedreiging in de wereld niet werd opgelost door de mensheid. Hoe moeilijk kon het zijn? Daarom zette hij zijn tanden in een aantal vragen. Hoe is de macht georganiseerd in de wereld? Wat is daarin de rol van het grote geld? En vooral: is domheid of kwaadaardigheid de oorzaak van de schrijnende wereldproblematiek?

Sinds de bedrijfskunde hem ertoe inspireerde om het wereldgebeuren te benaderen als bedrijfscase, door hem ‘de wereldcase’ genoemd, begon voor hem een lange voettocht door het alternatieve onderzoek en de ‘conspiracy’. In OXO Axioma doet hij verslag van zijn bevindingen en de antwoorden die hij daarin vond.