Zoe Giselleshine

มุมหนึ่งเป็น "มินแจกู๊วไรเตอร์"

มุมหนึ่งเป็น "หญิงอ้วนตกงาน"

มุมหนึ่งเป็น "สาวอ้วนหลงทาง"

มุมหนึ่งเป็น "นักอ่าน"

แต่โดยรวมแล้วเป็น "มนุษย์ธรรมดา"