Helena Nogué Ballart

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i postgraduada en Gestió Cultural.

Experiència en comunicació cultural i gestió cultural, àmbits als quals em dedico professionalment en aquests moments. També tinc experiència en realització audiovisual, fotografia i edició.

Interessada en cultura, comunicació cultural i 2.0, processos culturals participatius, arts visuals, cinema i fotografia.