Thuy Do

Web Developer, Project Manager, and Designer in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Back my campaign

Hello, I’m Thuy. Chuyên gia đào tạo phun xăm thẩm mỹ , nối mi, phun mí mở tròng, điêu khắc lông mày... uy tín, chất lượng. Hỗ trợ học viên tìm kiếm khách hàng và mở salon. Đào tạo 1 tháng thành nghề.

Specialist training cosmetic tattoo , eyelash extension, eyelid spraying, eyebrow sculpting ... prestige and quality. Support students to find customers and open salons. Training for 1 month into a job