Emil Hellström

Internetjunkie som bl a är med och driver utsidan.se, tidigare bl a inatur.se och chefred/grundare Filmtidningen Ingmar.