Heniek Mali

Architect, Therapist, and Realtor in Wrocław, Polska

Visit my website

Zajmuję się obecnie profesjonalnymi szkoleniami z zakresu przepisów BHP, głównie dla http://konner.pl/.