Henk van de Hoef

Gouda Bouwmeesterplein 1

Vanuit mijn professie is het mijn drive om ervoor te zorgen dat datgene wat ik doe, uiteindelijk ten goede komt aan het onderwijsleerproces van het kind. Ik probeer enerzijds de onderwijskundige wensen van scholen en besturen te vertalen naar ICT-oplossingen die dat mogelijk maken. Anderzijds houd ik me bezig met het professionaliseren van leerkrachten, ICT-coördinatoren en directeuren, om het middel ICT zo optimaal en effectief mogelijk in te zetten binnen de organisatie. Samen met mijn collega Menno van Hasselt weten we met O21 als netwerkorganisatie een inspirerende en professionele groep mensen om ons heen te verzamelen, waar we mee samenwerken, op het gebied van Onderwijs en ICT, Opbrengstgericht Passend Onderwijs en Persoonlijk Leiderschap.

  • Work
    • Onderwijskundig ondernemer
  • Education
    • Pedagogische Academie