Henrich Horváth

Student and WCM coordinator in Jihlava, Česká republika

Read my blog

som študent priemyselného inžinierstva na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně. Odbor PI priamo naväzuje na bakalársky odbor, ktorý niesol názov Řízení výroby a kvality. Popri škole som pracoval na mnohých projektoch, zastupoval som študentov v AS UTB, v 3 komisiách (Legislatívna komisia UTB, Ubytovacia a stravovacia komisia UTB a disciplinárna komisia FaME UTB). Zároveň som členom IAESTE UTB Zlín. Počas štúdia som taktiež vycestoval na študijný pobyt, raz na IPP ESTGF do Porta a druhý krát na Universidade do Algarve, ISE vo Fare. Taktiež som reprezentoval UTB na CBHC IP Erasme v Bruggách. Popri štúdiu som pracoval v spoločnosti Automotive Lighting v Jihlave, kde som písal diplomovú prácu, ktorá sa venovala pilierom AM a WO výrobného systému WCM. Po návrate z druhého erasmu (1.4.2016) som nastúpil na HPP do tej istej spoločnosti na pozíciu WCM koordinátora, FI&CD špecialistu pre závod LED.