Henrik Stiepel

Op zoek naar? Ja, naar wat eigenlijk? Maar is de zoektocht eigenlijk niet interessanter dan het doel?

Wat komen we onderweg tegen en vooral wie komen we onderweg tegen...