Herjon Nieuwburg

Herjon Nieuwburg (1967) is eigenaar van Eduon Educatief Ondernemerschap. Binnen Eduon geeft ze als vakdocent les aan een aan een aantal hogescholen rondom de thema’s ondernemerschap en Hospitality. Verder coacht ze (startende) docenten in het eigen klaslokaal. Hierbij volgt ze de vijf docentenrollen:
- gastheer: de les starten
- presentator: de aandacht vangen en vasthouden
- didacticus: instructie geven
- pedagoog: orde houden
- afsluiter: de les afronden en afsluiten
Daarnaast is zij partner bij Instituut Mentoris, een bedrijf met een unieke spirit, gericht op het vakdocentschap in het beroepsonderwijs. Bij Instituut Mentoris staat zowel de groei en ontwikkeling van de vakdocent zelf centraal als ook de personeelsformaties in het beroepsonderwijs. Instituut Mentoris geeft hier vorm aan met het opleiden en trainen van aankomende en ervaren vakdocenten en met ondersteuning door middel van detachering en recruitment. Herjon schrijft met regelmaat over ondernemerschap en onderwijs.