Hidajeta Mahmutović

Mother in Mramor, Босна и Херцеговина

Hidajeta Mahmutović

Mother in Mramor, Босна и Херцеговина

View my portfolio

Dragi posjetioci i svi kojima je moja pomoć potrebna, na samom početku želim Vam reći ono što je najbitnije, a to je da svakome mogu pomoći, ma koliko bila jaka crna magija,sihir,nagaz,ograma na njemu.
Ističem da nažalost bolest ili zlo napada svakog, pa i djecu po rođenju što mi veoma teško pada.
Liječim ih sa velikim bolom u duši i sama se pitajući kakav je to čovjek koji može djetetu zlo napraviti da bi se osvetio njegovim roditeljima, djedovima ili nanama …