Him Lam Thượng Thanh

Photographer, Dancer, and Writer in Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh - Website Chủ đầu tư Tiếp Nhần Hồ Sơ mua Nhà ở xã hội - Giá đợt 1 chỉ 16 triệu/m2, có hỗ trợ vay NH!

Địa chỉ: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0977202268

Hagtags: #HimLam #HimLamThuongThanh #NhaoxahoihimLam #NhaoxahoiThuongThanh #NhaoxahoihimLamThuongThanh #Duanhimlamthuongthanh

Website: https://himlamthuongthanhvn.vn/