Tổng Kho Hóa Chất Việt Nam

Student, Designer, and Realtor in Hà Nội

Attend my event

Tổng kho hóa chất Việt Nam #hoachat luôn nỗ lực phát triển bên vững và cung cấp Việt Nam ”tiến tới tương lai”.Tổng kho hóa chất Việt Nam đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp, phát triển sản phẩm - dịch vụ có chất lượng cao nhằm mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng, cũng như đóng góp cho sự phát triển liên kết - vững chắc sức mạnh của đất nước Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp hóa chất.

Số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.