PAC 31

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Visit my website

PAC được sử dụng trong lọc nước, giúp kết lắng các hợp chất keo và chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus, dùng xử lý nước thải chứa cặn lơ lửng như nước thải công nghiệp ngành gốm sứ, gạch, giấy, nhuộm, nhà máy chế biến thủy sản, xí nghiệp giết mổ gia súc

Địa chỉ 1: số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ 2: Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

SDT: 0911481823

Website: https://hoachat.vn/keo-tu-pac/