HOÀNG DUẨN

Writer, Editor, and Social Media Manager in Quảng Bình, Việt Nam

Read my blog

Duẩn Là một freelancer chuyên về SEO và marketing online, việc chính là kinh doanh, làm mmo, affiliate, dropshipp. Thích đọc sách và cà phê, du lịch bụi và các món ăn ngon .

Nghề nghiệp chính: SEO, Saler, Digital marketing, content, bán hàng

https://trello.com/b/Vk5h8GJW/hoangduan

https://twitter.com/hoangduancom

https://drive.google.com/drive/folders/1--bdxlWt8K25C9C6LgCULXlOctYnE_Iu?usp=sharing

https://hoangduancom.blogspot.com/

https://sites.google.com/view/hoang-duan/home