Hoang Phuong Thao DAP

Volunteer, Psychologist, and Student in Vietnam

Hoang Phuong Thao DAP

Volunteer, Psychologist, and Student in Vietnam

Read my blog

Hoàng Phương Thảo - Thành viên nhóm Dược Sĩ - Bác sĩ - Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm Tỏi Đen - Tỏi Kim Cương Đông Á.