Hồ Minh Hải

Designer, Editor, and Photographer in Hà Nam

Attend my event

Hồ Minh Hải

31/12/1985

Hà Nam

Tôi là Hồ Minh Hải CEO của Vietlott.mobi là nền tảng mua vietlott online chính quy, vé vietlott sẽ được in ra và gửi hình ảnh cho người đặt mua.

https://vietlott.mobi/