Hồ Xuân Thắng

Hanoi Viet Nam

Hồ Xuân Thắng

Hanoi Viet Nam

  • Work
    • Khoa Tri Company
  • Education
    • Quy Nhon - Bach Khoa University