patcharida manprom

study

ชื่อ พัชริดา มั่นพรม ส.บ.ค. 1/3 รหัส 070

คติประจําใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น

ความคิดในใจ จะไปให้ถึงดวงดาว