Христо Василев

Христо Василев

Адвокат Христо Василев е експерт по данъчно и застрахователно право - с богата практика и множество спечелени дела в съдебната зала.

За контакти:

Тел: +359 888 301 202

e-mail: attorney@vasilev-lawoffice.com

Адрес:

град София,
ул. Г.С. Раковски № 145,
вх. Б, ет.2, ап.6