Hrvoje Balen

1998. – today

ALGEBRA

informacijsko-komunikacijske tehnologije, obrazovanje

Member of the Board, responsible for marketing and sales, strategic positioning Strateško pozicioniranje i planiranje razvoja
poslovanja, uspostavljanje i koordinacija marketinškog i prodajnog tima, izrada
strategija nastupa, planiranje novih usluga, odnosi s javnosti, analiza
tržišta, direktna komunikacija s ključnim partnerima i tijelima javne vlasti,
uvođenje sustava kvalitete prema ISO9001 normi

• Datumi (od - do)

2007. –
danas

• Naziv i adresa poslodavca

Visoka
škola za primijenjeno računarstvo

• Vrsta zaposlenja ili sektor

visoko
obrazovanje

• Naziv radnog mjesta ili dužnosti

predsjednik
upravnog vijeća

• Glavne aktivnosti i odgovornosti

Član
radne skupine za osnivanje Visoke škole, voditelj tima za provedbu
istraživanja potreba tržišta rada, pozicioniranje ustanove u javnosti, PR,
promocija

• Datumi (od - do)

2008. – danas

• Naziv i adresa poslodavca

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) – Udruga
informacijsko-komunikacijskih tehnologija

• Vrsta zaposlenja ili sektor

Volonterski

• Naziv radnog mjesta ili dužnosti

Dopredsjednik

• Glavne aktivnosti i odgovornosti

Izrada plana rada, izrada strateških smjernica,
koordinacija s drugim udrugama, sindikatima i tijelima javne vlasti

• Datumi (od - do)

2009. – 2011.

• Naziv i adresa poslodavca

Vijeće za obrazovanje odraslih

• Vrsta zaposlenja ili sektor

• Naziv radnog mjesta ili dužnosti

Član vijeća

• Glavne aktivnosti i odgovornosti

Analiza sustava obrazovanja odraslih, izrada strateških
okvira i akcijskih planova, prijedlozi izmjena i dopuna zakona, komunikacija
s nadležnim tijelima javne vlasti po pitanju poboljšanja (Agencija za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa, CARNet, Hrvatski zavod za zapošljavanje)