Quang Pham

Director in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

HMO đóng vai trò một chất tiền sinh (prebiotic), ảnh hưởng đến thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột, có thể bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các vi khuẩn gây bệnh. Mỗi bà mẹ có sự kết hợp cùng nồng độ các HMO khác nhau, do ảnh hưởng của di truyền, cũng như do các loại enzym chế biên HMO có trong cơ thể của mỗi người. Trong một số sữa công thức cho trẻ sơ sinh trên thị trường hiện nay cũng có thêm 2 loại HMO là 2’FL (2’-fucosyllactose) và LNnT (lacto-N-neo-tetraose).

Các nghiên cứu cho thấy: Sữa mẹ từ các bà mẹ thừa cân hay béo phì cũng như các bà mẹ sinh con cao và nặng cân hơn bình thường có thành phần HMO ít đa dạng hơn (chẳng hạn: có nồng độ 2’FL cao hơn và nồng độ LNnT thấp hơn).

  • Work
    • Quang Pham