Nguyễn Quang

Writer and Project Manager in Phúc Yên, Vietnam

Read my blog

Tôi là Quang, một đầu bếp nhưng thích chia sẻ kiến thức nấu ăn đến mọi nhà.Hiện tại là co-founder tại website http://giadinh.tv