Hồ Tuyết Nhung

Photographer and Chef in Hàng Buồm, Việt Nam

Read my blog

Tuyết Nhung làm hướng dẫn viên du lịch, thích thưởng thức và tự tay pha chế nước uống ngon dinh dưỡng mỗi ngày.

Địa chỉ: 60 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: htuyetnhung16@gmail.com