Jian Huang

Jian Huang

Product manager, PhD in Sociology.