อ.คิม

ผมเป็นหมอดูยุคใหม่ ไม่เน้นไสยศาสตร์ เน้นคำแนะนำให้คุณทำสิ่งที่หวังได้สำเร็จ.