Huan Le

Hà Nội

Điều dễ dàng nhận thấy là một người cầu toàn, đôi khi đa nghi;

Ham hố phim ảnh, thích mày mò website, wordpress, máy tính;

Hiện là kỹ thuật viên thiết bị văn phòng.

  • Work
    • Technical Support
  • Education
    • College Graduate