HUD Giải Phóng

real estate, business, and travel in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu, cùng với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp BĐS khác đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, cuộc sống hiện đại của người dân, đặc biệt là ở các đô thị lớn.