Hung Le

Project Manager, Small Business Owner, and Public Speaker in Hanoi, Vietnam

Lê Tuấn Hùng

- Phó phòng Tín Dụng Khách Hàng - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) (acb.com.vn)

- Trưởng quản lý bán lẻ hệ thống di động ShopDunk (shopdunk.com) 2015

- Phó phòng kinh doanh hệ thống phòng tập Siva Fitness & Yoga- Giám đốc kinh doanh 5 Days Uniform

- Cựu phó chủ nhiệm CLB Kế Toán Kiểm Toán Tài Chính - Đại học Điện Lực - AAFC

Thông tin liên hệ

*Email: Steven.lehung@gmail.com

Hunglt01@acb.com.vn

*Phone: 091.6500.001 / 0162.834.3333

*Facebook:https://www.facebook.com/lehung.steven