Hùng Nguyễn Văn

Student in Hà Nội, Việt Nam

Hùng Nguyễn Văn

Student in Hà Nội, Việt Nam

View my portfolio

Là một người cởi mở, hòa đồng, thân thiện, nhiều năng lượng tích cực, có bản lĩnh, dám thử thách với những lĩnh vực mới, có nhiệt huyết và tinh thần cầu thị trong công việc. Có trách nhiệm và mong muốn hướng tới tạo ra giá trị thực sự. Có định hướng nghiêm túc và yêu thích lĩnh vực sức khỏe. Đã từng tham gia hoạt động trong môi trường đào tạo kỹ năng sống và tổ chức sự kiện, khóa học có tính chuyên nghiệp, có kỹ năng huấn luyện (coaching) và tạo động lực.