Phát Hưng Lộc

Vietnam

Nhà phát triển các dự án căn hộ - chung cư tại khu vực Nam Sài Gòn (Quận 7 - Nhà Bè) gồm: Hưng Phát Silver Star, Hưng Phát Golden Star, Blue Star, Green Star...Thông tin các dự án liên hệ Phòng Kinh Doanh Hưng Phát: 0908 416 628

  • Work
    • Ho Chi Minh
  • Education
    • Administrator's Banchelor