Hưng Tiến Việt

Writer, Small Business Owner, and Director in Đà Nẵng, Vietnam

Read my articles

Công ty TNHH cơ nhiệt điện Hưng Tiến Việt 15 năm chuyên lĩnh vực thiết kế - chế tạo và lắp đặt nồi hơi tầng sôi. 0903226212