Hùng Kín

Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

 • Work
  • INSO Marketing
 • Education
  • TB gifted highschool
  • THPT Chuyên Thái Bình
  • Chuyen Thai Binh
  • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU
  • National Economics University of Vietnam