kembong kem

Yêu thể thao, thích đi du lịch, Người tự do và độc lập