Huong Nguyen

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Work
    • SC Johnson
  • Education
    • Đại Học Ngân Hàng TPHCM