Hương Trà

Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Work
    • The Lego
  • Education
    • Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận
    • Nhạc Viện TPHCM