Hương

Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Chức vụ đang đảm nhiệm:

+ Bí thư Liên chi đoàn khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

+ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ sinh viên trường Đại học Công nghệ

+ Bí thư lớp khóa học QH-2012-I/CQ-M

Quan điểm sống: Sống như thể ngày mai sẽ chết. Luôn sống hết mình, mỗi ngày sống là một ngày nỗ lực, phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh, mong muốn vươn tới, khát khao trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Cơ điện tử

  • Work
    • Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Education
    • Đại học