Hươu Cao Cổ

Student and Writer in Việt Nam

Visit my website

Nickname: Hươu Cao Cổ - Ái Phi

Sinh nhật: 13/8/1999

Tính cách: hiền, vui tính, đôi lúc đanh đá, nhưng mà được cái đáng yêu! ^^

Ước mơ: ta không nói đâu!