Hüseyin Demirtaş

Dilsayar, proje yöneticisi, araştırmacı, geliştirici

Language professional, project manager, researcher, developer