hút bể phốt thông tắc cống

Web Developer, Small Business Owner, and Director in Hà Nội, Vietnam

Attend my event

Chúng tôi đã thực hiện công việc hút bể phốt (HBP) từ lâu đời ở Hà Nội cho đến khi thành lập Công ty được thành lập từ năm 2016 với trụ sở tại nhà 6, ngõ 245 Định Công, Hoàng Mai hoạt động lâu đời nhất và mở rộng rất nhiều chi nhánh phục vụ khắp Hà Nội thông tắc cống. Các lượt tìm kiếm hàng đầu về Hút bể Phốt, Thông tắc Cống, vệ sinh đường ống, thông hút bể phốt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSrSyGN1arP5AoQSaG-s6xfvfnWi3pDZ9350VB8LDT2aVBsW0wCxvIfJkShy22c6z5a1pDVVvZUKiL5/pubhtml

  • Work
    • TAN PHAT ENVIRONMENTAL HYGIENE