Hút Bể Phốt tại Hải Phòng

Project Manager, Artist, and Software Engineer in Tổ dân phố Quý Kim, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Read my blog

Giới thiệu: Hút bể phốt tại Hải Phòng công nghệ không mùi, không ô nhiễm. Đội xe hút bể phốt Hải Phòng có nhiều kích cỡ. Đến nơi nhanh, làm sạch 100% Địa chỉ: Tổ dân phố Quý Kim, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Hastags, tag #hutbephothaiphong #thongcong24h

SDT: 0939601010

Website: https://thongcong24h.com/hut-be-phot-tai-hai-phong/