Huyền Vũ Anh Người sáng lập điều hành Bigboss

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một trong những người sáng lập của nhà cái Bigboss, tác giả Huyền Vũ Anh không chỉ đóng vai trò là người phát triển các lĩnh vực cá cược trực tuyến mà còn đảm nhận nhiệm vụ đánh giá tổng thể và kiểm duyệt các chuyên mục cá cược hấp dẫn mà cộng đồng anh em đang tham gia tại nhà cái. Sinh ngày 18/02/1990, hiện anh ấy đã 33 tuổi và quê quán tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết:
Website: https://bigbossg.com/tac-gia-huyen-vu-anh-nguoi-sang-lap-dieu-hanh-bigboss/
Quê quán tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: [email protected]
#huyenvuanh #huyenvuanh_bigboss #huyen_vu_anh

Social:

https://www.facebook.com/huyenvuanhbigboss/
https://twitter.com/vuanhbigboss
https://www.youtube.com/@huyenvuanhbigboss
https://www.linkedin.com/in/huyenvuanh/
https://www.hahalolo.com/@huyenvuanh
https://rapidapi.com/huyenvuanh/api/huyenvuanh/
https://www.diigo.com/profile/huyenvuanh
https://www.pearltrees.com/huyenvuanh/item562451966
https://ko-fi.com/huyenvuanh
https://www.flickr.com/people/huyenvuanhbigboss/
https://www.reddit.com/user/huyenvuanhbigboss
https://www.pinterest.com/huyenvuanhbigboss/
https://vimeo.com/huyenvuanh
https://www.gta5-mods.com/users/huyenvuanhbigboss
https://band.us/@huyenvuanh