Huynh Phuong Automation

Software Engineer, Project Manager, and Architect in Thửa 57C, Tổ 5, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Read my blog

Công ty TNHH Tự Động Hoa Huynh Phuong cung cấp các sản phẩm: Xy lanh khí nén, Van khí nén, Bộ lọc điều áp khí nén, thiết bị tự động hóa.

Địa chỉ: Thửa 57C, Tổ 5, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Hashtag: #huynhphuongauto

SĐT: 0911677186

Website: https://huynhphuongauto.com/

Maps: https://www.google.com/maps?cid=1042789856437627332