Iliyan Kirkov / Илиян Кирков

Writer, Life Coach, and Project Manager in Sofia, Bulgaria

Iliyan Kirkov / Илиян Кирков

Writer, Life Coach, and Project Manager in Sofia, Bulgaria

Attend my event

A happy husband and father / Щастлив съпруг и баща

Loves listening to and making music (as a hobby) / Обожава слушането на музика и свиренето (като хоби)

Interrested in all kind of internet projects, especially web 2.0. / Интересува се от всякакви интернет проекти, особено от web 2.0.

Loves helping other people get happier, richer and successful. / Обича да помага на други хора да бъдат по-щастливи, по-богати и успешни.

Full-time: Manager of IT-Support & Service Desk of a big German retailer and IT Project Manager / Основно занимание: Ръководител ИТ-съпорт на голяма немска компания в бързооборотния сектор и ИТ проект ръководител.

Part-time: Reginal Director of the Alpha Group for Sofia (Bulgaria) region / Допълнително занимание: Регионален директор на Alpha Group за регион София

You can check my projects on my personal blog, especially my smart tech blog "The Knowhow Company". / Можете да видите проектите ми на личния ми блог и най-вече сайта ми за умни устройства и по-лесен живот "The Knowhow Company".

  • Work
    • http://www.lidl.bg
  • Education
    • Bachelor in International Economic Relations (UNWE, Sofia)
    • University of National and World Economy