Iliyan Kirkov / Илиян Кирков

Writer, Life Coach, and Project Manager in Sofia, Bulgaria

Iliyan Kirkov / Илиян Кирков

Writer, Life Coach, and Project Manager in Sofia, Bulgaria

Attend my event

A happy husband and father / Щастлив съпруг и баща.

Gets inspired by people who have health, time and money. / Вдъхновява се от хора, имащи здраве, време и пари.

Loves listening to and playing music (as a hobby). / Обожава слушането на музика и свиренето (като хоби).

Interested in all kind of Internet projects, especially blockchain and cryptocurrencies; supports privacy, free software and freedom rights movements. / Интересува се от всякакви интернет проекти, особено блоквериги и криптовалути; подкрепя защитата на личната неприкосновеност, свободния софтуер и движенията за защитата на личните свободи на хората.

Certified business and life coach. / Сертифициран бизнес и лайф коуч.

Loves helping other people get happier, richer and successful. / Обича да помага на други хора да бъдат по-щастливи, по-богати и успешни.

Full-time: Manager of IT-Support & Service Desk of a big German retailer and IT Project Manager / Основно занимание: Ръководител ИТ-съпорт на голяма немска компания в бързооборотния сектор и ИТ проект ръководител.

Part-time: Reginal Director of the Alpha Group for Sofia (Bulgaria) region / Допълнително занимание: Регионален директор на Alpha Group за регион София.

Организатор на "LibertyBits" - първата технологична конференция, посветена на блокчейн технологията, защитата на личното пространство и свободния софтуер и живота "извън матрицата". / Organizer of the LibertyBits tech conference, dedicated to blockchain technology, free software & privacy and our life off-the-grid.

You can check my projects on my personal blog, especially my smart tech blog "The Knowhow Company". / Можете да видите проектите ми на личния ми блог и най-вече сайта ми за умни устройства и по-лесен живот "The Knowhow Company".

My PGP fingerprint: 6FE9 D25B 086B 90AE 653E 105A 8B17 865C 3BF8 B89D

  • Work
    • http://www.lidl.bg
  • Education
    • Bachelor in International Economic Relations (UNWE, Sofia)
    • University of National and World Economy