İlkay Holt

2004 yılından beri kütüphane ve enformasyon bilimleri alanında uluslararası bir dijital arşiv olan E-prints in Library and Information Science (E-LIS) Türkiye editörlüğünü yapıyorum. Açık erişim ve kurumsal arşivler konusunda sunumlar, hazırladığım metinler ve proje ortaklıkları ile aktif biçimde çalışmalar yürütmekteyim. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) bünyesinde Açık Erişim Çalışma Grubu ve Lisans Anlaşmaları Çalışma Grubu içinde uzun yıllardır süren aktif rolüme ek olarak 2011 yılından beri ANKOS Yönetim Kurulu üyesiyim. Uzmanlık alanlarım elektronik kaynak yönetimi, açık erişim, kurumsal arşivler ve bilgi okuryazarlığı konularını kapsamaktadır.

  • #özü
  • #özyeğinuniversity
  • #openaccess
  • #digitalrepositories
  • #copyright