Steen

✔ Bassist i Unoderne

✔ Arbejder med ridefysioterapi

✔ Generel forfalden til Apple's produkter