i Tai Lieu

Software Engineer, Web Developer, and Project Manager in Ho Chi Minh, Vietnam

i Tai Lieu

Software Engineer, Web Developer, and Project Manager in Ho Chi Minh, Vietnam

Read my blog

Itailieu là website chuyên chia sẻ những tài liệu, ebook hay nhất đến mọi người. Tại itailieu chúng tôi luôn cập nhật những tài liệu mới nhất để các bạn có thể tham khảo một cách dễ dàng.