Itamar Bitton

עוסק בדוברות, מתעניין בנושא הרשתות החברתיות, ופוזל מדי פעם לארכיטקטורה. החלום הגדול שלי, להציל את העולם, נגנז לטובת המציאות הכוללת חלום קטן יותר: מהפכה חברתית