איתי פסו- מודד מוסמך

כל צרכי המיפוי בתחנה אחת

מיפוי לצרכי בניה

מיפוי לשימור אתרים

פוטוגרמטריה ומערכות מידע גיאוגרפיות - GIS

Land Surveying

Topographic As-Made Maps

Preservation and Heritage Close Range Photogrammetry

Archeology Land Surveys

Photogrammetry & GIS Mapping